FORMULARZ REKLAMACYJNY

Dzięki formularzowi możesz sprawnie złożyć reklamację na stronie internetowej Higma Service. Zgłoszenie zostanie automatycznie przekazane do działu reklamacji, a na podany w formularzu adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie utworzenia zgłoszenia wraz z jego numerem. Pamiętaj również o najważniejszych punktach dotyczących Reklamacji, które znajdują się w Ogólnych Warunków Współpracy Handlowej oraz w Polityce Reklamacji w firmie Higma Service.
Załącznik

Dopuszczalne typy plików: gif, jpg, jpeg, png, doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt. Maksymalny rozmiar pliku to 8MB.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Higma Service Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Gosławickiej 2. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Gosławicka 2 45-446 Opole lub w drodze korespondencji elektronicznej pod adresem e-mail: iod@higma-service.pl 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: Higma Service Sp. z o.o. Inspektor Danych Osobowych ul. Gosławicka 2 45-446 Opole lub w drodze korespondencji elektronicznej pod adresem e-mail: iod@higma-service.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, w szczególności w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do czasu złożenia dyspozycji usunięcia danych osobowych 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy Z naszą Polityką Prywatności można się zapoznać pod adresem: www.higma-service.pl/polityka-prywatnosci/
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu obsługi zgłoszenia reklamacyjnego.